Обичай ближния си call

“Обичай ближния си” – покана за участие

Връзката между ЛГБТИ+ хората и религията е, да кажем, обтегната. Трите авраамически религии – юдейството, християнството и ислямът – и техните последователи, са като цяло (много) негативно настроени към нас.

От държавите, които продължават да криминализират секса между партньори от един и същи пол (понякога упоменати от закона като мъже), мнозинството изповядват ислям – или християнство наложено от английската империя по време на колониализма. Другите широко-изповядвани религии, като хиндуизъм, будизъм или конфуцианство, може да не са така гласно против нас, но също не са особено толерантни.

Всички сме виждали – на живо или във филми – религиозни хора да организират протести срещу прайд или други общностни събития, и да носят табели с надписи от сорта на „Иисус мрази гейовете“, „Ще горите в ада“ и т.н.

И в България, и по цял свят, религията често се свързва с „традиция“ и хетеросексуално семейство и много религиозни хора смятат самото ни съществуване за грешно или неестествено.

В резултат на това, много ЛГБТИ+ хора се разбираемо наранени от религиозни хора и се заявяват твърдо против всякакви религии (особено християнството и Исляма).

Има, обаче, и ЛГБТИ+ хора, които изповядват религия или принадлежат към църква. Поради стигмата към ЛГБТИ+ хората в религиозни общности и стигмата към религията в ЛГБТИ+ общността (ако/доколкото има такава), те може да чувстват как нито една от двете общности не ги приема напълно. Т.е. тяхната религиозна общност може да ги отхвърля, защото са ЛГБТИ+, а ЛГБТИ+ общността да ги отхвърля или стигматизира заради тяхната вяра.

Целта на поредицата „Обичай ближния си“ е да даде възможност на ЛГБТИ+ хора да разкажат за своя опит – добър или лош, личен или обществен – с религията, църквата, вярата, и духовността. Надявам се, че ще доведе до по-добро разбиране и приемане на ЛГБТИ+ хората, които изповядват вяра или религия, които някои от нас приемат за потиснически. Една друга цел (може би по-нереалистична) е да помогне на хората, които принадлежат към определена вяра или църква, да разберат и приемат ЛГБТИ+ хората, които принадлежат към нея.

Каня ЛГБТИ+ хора да разкажат своите лични истории свързани с религия, църква, вяра или духовност. Може да засегне един или повече от следните въпроси:

  • Каква религия изповядвате (към каква църква принадлежите)? Кога се включихте, как, защо? (Ако предпочитате, може да говорите за духовност и как тя е свързана с вашата ЛГБТИ+ идентичност)
  • Членовете на тази религия/вяра като цяло какво смятат за ЛГБТИ+ общността?
  • Ако имате общност, която споделя вашата вяра, членовете на тази общност знаят ли за вашата ЛГБТИ+ идентичност? Ако да, как разбраха, как реагират? Ако не, защо не? (Ако искате, разкажете случка за това как са разбрали или как са реагирали.
  • Вашите ЛГБТИ+ приятели (което може да включва и онлайн приятели или общност) знаят ли за вашата вяра? Ако да, как разбраха, как реагират? Ако не, защо не? (Ако искате, разкажете случка за това как са разбрали или как са реагирали.)
  • Случва ли ви се да видите ЛГБТИ+ хора да се подиграват на хората, които принадлежат към църква, вяра и религия и, ако да, как се чувствате от това?
  • Случва ли ви се да трябва да обяснявате, че някои ЛГБТИ+ хората са вярващи и съчетават ЛГБТИ+ и религия? Как убеждавате близки хора да ви приемат такива каквито сте?
  • Бонус въпрос ако сте християни: Какво разбирате под фразата „християнски ценности“? Смятате ли, че притежавате такива и ако да – какви са тези ценности?

Може да напишете кратко разказче (препоръчително между 800 и 2 000 думи) и да го изпратите на [email protected]. Ако не ви се пише, но искате да разкажете, свържете се с мен на този имейл и с радост ще направя интервю с вас.